Jakou zvolit krytinu na plochou střechu?

Na našich stavbách rodinných domů, ale i na jiných účelových objektech se často setkáváme s nejrůznějšími řešeními střech. Pokud si dobře všímáte, zjistíte, že i ploché střechy mají široké zastoupení. Co to vlastně plochá střecha je? Jedná se o takovou střechu, která má sklon do pěti stupňů. Na takový druh střechy se používají specifické střešní krytiny, které přináší ty nejlepší výsledky, ukázalo se, že jsou nejefektivnější, pojďme se na ně postupně podívat! První alternativou pokrytí plochých střech jsou povlakové krytiny. Jedná se například o asfaltové pásy, které jsou realizovány v případě, že se již nebude střecha využívat, a to ani v budoucnu, k jiným účelům. Asfaltový pás zajistí rovněž hydroizolaci a částečně i termoizolaci. Dalšími zástupci povlakových krytin jsou potom oxidované pásy, modifikované pásy, nebo speciální měkčené PVC, které nacházejí své hlavní využití hlavně ve svrchních vrstvách plochých střech. Další velkou skupinou střešních krytin pro ploché střechy jsou tzv. vegetační střechy. O co se jedná? Jde v podstatě o střechy, kde jsou vysazeny nejrůznější rostliny. Možná, že vám to připadá jako nesmysl, ale už i u nás se s tímto řešením můžete setkat. Taková zelená střecha je obvykle kombinována s jiným typem střešních pokryvů. Znamená to tedy, že na části střechy se vyskytuje flora, a na části potom klasický pokryv. Je potřeba si uvědomit, že zelené střechy vyžadují odbornou instalaci, kterou je třeba svěřit specializované firmě. Není to však dnes, v moderní době, nic neobvyklého. Podívejte se třeba na novou budovu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci! Posledním, také velmi rozšířeným řešením, je potom instalace střešních kachliček, dlaždic, případně písku. I tato forma nachází své uplatnění a to hlavně v kombinaci se zelenou střechou. Je potřeba však i v tomto případě postupovat podle přísných kritérií, kterými jsou například přesné usazení a využití potřebných písků, malty nebo betonu. Ploché střechy mají kromě své klasické střešní funkce i funkci stylovou. Jedná se totiž o prostory, které jsou velmi často užívány i například k relaxaci nebo odpočinku!

Publikováno: 07. 03. 2020

Autor: Jakub Dlouhý