Jak nahlížet zdarma do katastru nemovitostí?

Katastr nemovitostí v České republice je důležitým nástrojem pro realitní makléře a další profesionály v oboru nemovitostí. Je veřejným zdrojem údajů o nemovitostech v zemi, obsahuje informace o popisu, soupisu, geometrickém a polohovém určení a zápisu práv k nemovitostem. To se provádí pro daňové, statistické a technické účely a také pro ověření skutečných vlastníků nemovitostí a jejich právního stavu. Patří sem i omezení, jako jsou zástavní práva v případě hypoték nebo nebankovních úvěrů nebo soudcovská zástavní práva v případě exekuce. V evidenci jsou rovněž zahrnuta věcná břemena k pozemkům, jako jsou užívací práva, právo cesty a přístup pro energetické společnosti.

Zápis do katastru nemovitostí lze provést zápisem, záznamem, poznámkou nebo výmazem. Jednotlivé pořadí těchto zápisů je určeno okamžikem, kdy je návrh na zápis doručen místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Všechny potřebné údaje se u každé nemovitosti zapisují na list vlastnictví (LV). Katastrální mapa je volně přístupná online ve zkrácené verzi nebo za poplatek v plném znění. Tištěnou verzi listu vlastnictví lze získat také na katastrálním úřadě nebo na Czech Pointu.

Pro při nahlížení do KN používat GeoPas.cz?

GeoPas.cz je databáze, která uživatelům poskytuje řadu dalších informací týkajících se nemovitostí v České republice. Pro přístup k těmto údajům GeoPas.cz shromažďuje informace z různých portálů a následně je propojuje s územními celky. Mezi tyto údaje patří pokrytí internetem od Ministerstva průmyslu a obchodu, dostupnost bankomatů, Alzaboxů a prodejen Alza od společnosti G-tix, hluk v životním prostředí z hlukové mapy 2017 od Ministerstva zdravotnictví, znečištění ovzduší od Státního zdravotního ústavu, záplavová území od VÚV, radonový index od ČGS a to, zda na dané adrese sídlí firma, od Ministerstva financí. Všechny tyto údaje ohledně katastrálního území či parcely jsou pak přístupné veřejnosti.

O tom, jak komplexně vypadá výstup z GeoPasu v praxi, se můžete přesvědčit třeba na stránce pro katastrální území Vrbno pod Pradědem.

Publikováno: 26. 01. 2023 / Aktualizováno: 25. 02. 2023

Kategorie: Brusky

Autor: Jakub Dlouhý